épület bontás

Épület bontás

Az épület bontás tudomásulvételi eljárás 2016-tól megszűnt. Előzetes hatósági épületbontás engedélyt csak az alábbi munkálatokra kell kérnie építtetőnek, vagyis bontási engedély köteles a

a) a műemléket érintő,

b) a helyi építészeti örökségvédelemmel érintett építményt, építményrészt érintő,

c) a zártsorú vagy ikres beépítésű építmény esetén az építmény alapozását, vagy csatlakozó tartószerkezetét is érintő bontási tevékenység.

Ha az épület bontási engedély nélkül bontható kategóriába esik, akkor előzetes hatósági engedély nélkül végezhetjük el a bontást.

Épületbontás szabályai

Az épületbontást a 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben (Kivitelezési kódex) alapján kell végezni.

A Kivitelezési kódex hatályos előírása szerint kivitelezési dokumentáció alapján és e-építési napló vezetése mellett bontható az

a) építmény, melynek terepszint feletti és belső térfogata meghaladja az 500 m3-t, valamint homlokzatmagassága az 5,0 métert, vagy

b) a terepszint alatti bontás mélysége meghaladja az 1,5 métert (a terepszint alatti bontásnál.

A fenti kategóriába eső bontási munkálatokat csak előzetesen elkészített kivitelezési dokumentáció alapján lehet megkezdeni, amelyeket a kötelezően vezetendő építési naplóba is feltöltésre kerülnek.

Épület bontás befejezésének bejelentése

Az épület bontás tényét át kell vezetni az ingatlan-nyilvántartásba. A földhivatali ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmát érintő változásokat, a földrészlet tulajdonosa, illetve a tulajdonosi jogok gyakorlója, a változás bekövetkezésétől számított harminc napon belül, az ingatlan-nyilvántartási jogszabályok előírásainak megfelelően köteles bejelenteni az ingatlanügyi hatóságnak.

Épületbontás

Épületbontás

Tehát ha a lakóépület bontásra került, akkor az, az ingatlan adataiban történő változásnak minősül, melyet építtetőnek/ingatlantulajdonosnak át kell vezettetni az ingatlan-nyilvántartásban, külön eljárás keretében.

Amennyiben ez nem történik meg és a hatóság észleli a változást, akkor – határidő tűzésével – harminc napon belül felszólítja a kötelezettet a változás átvezetésére alkalmas munkarészek, valamint az átvezetéshez szükséges okiratok és egyéb hatósági engedélyek, igazolások benyújtására.

Ha a megadott határidő eredménytelenül telik el, akkor a hatóság hivatalból intézkedik a változás méréséről és átvezetéséről, de ezek költségeit a tulajdonosra terhelik. A tulajdonosnak el kell készíteni a változási vázrajzot, és megkérni hozzá az építésügyi hatóság által kiadott hatósági bizonyítványt az épület lebontásáról (annak hiányáról).

A földhivatali eljárást kell megindítania, annak egyéb kötelező mellékleteinek benyújtásával együtt (pl. kérelem nyomtatvány, illeték stb.).

Épület bontás ár

Az épület bontás ár kiszámításakor a szolgáltatók figyelembe veszik, hogy mit kell bontani. Miből épült, például 10, 25 cm-es tégla, vagy vastagabb, 50-es fal bontásáról van szó. A födém fafödémes vagy betonfödémes. Kézzel vagy géppel is kell bontani. Az épület bontás ár jelentősen változhat. Érdemes több szolgáltatótól épület bontás árajánlatot kérni, és referencia munkákat. Épület bontás ár átlagosan 10.000.-Ft/m2 költséggel jár.

 

Hozzászólások lezárva.