fakivágás

Favágás fakivágás

A favágás és a fakivágás az egyik legveszélyesebb munka a világon. A legnagyobb tapasztalatot igénylő kerti munka, bízza szakemberre. A fakivágás nem egyszerűen azt jelenti, hogy a fát eldöntjük. A fák eltávolítását tudatosan meg kell tervezni. Favágás során levágott törzset és ágakat szállíthatóvá kell tenni, a tönköt és a gyökereket el kell távolítani.

Szolgáltatásunk közé tartozik a nagyméretű, veszélyes fák kivágása, sürgősségi faeltávolítás. Fa korona csökkentése, tuskómarás, valamint teljes terület tisztítása. Főként Budapesten és környékén dolgozunk, de az egész ország területén is tudunk munkát vállalni. Több éves szakmai tapasztalatom és megfelelő képzettségem van a munka felelősségteljes és biztonságos elvégzéséhez. Ipari alpinista, lakott területi fakitermelő és emelőkosárkezelő végzettséggel is rendelkezem.

Fakivágás árak

SzolgáltatásÁrak Bruttó
Gyümölcsfa kivágás 1 db20.000.-Ft-tól
Gyümölcsfa kivágás több dbmegegyezés szerint
Fakivágás alpintechnikával50.000.-Ft-tól
Közepes méretű fa kivágása30.000.-Ft-tól
Nagy méretű fakivágás80.000.-Ft-tól
Extra méretű fa kivágása120.000.-Ft-tól
Emelőkosaras fakivágás100.000.-Ft-tól
Zöldhulladék elszállítás5.000.-Ft/m3-től
Ágdarálás5.000.-Ft/m3-től
Tuskómarás400.-Ft/cm-től

Több megrendelés esetén jelentős kedvezmény lehetséges. Az árak 2023.03.01-től érvényesek. Az árak tartalmazzák a kiszállási díjat is. Pontosabb árajánlatért kérem hívjon telefonon. Vagy küldjön E-mailt, illetve az árajánlat kérő űrlapon keresztül is lehetséges. Országosan vállalunk munkát. Rendkívül gyorsan reagálunk a megkeresésekre. Általában 1 napon belül válaszolunk az ajánlatkérésekre.

Telefon: 06-70-941-2924

Mobiltelefonról azonnal hívható, kattintson a telefonszámra.

favágás

favágás

A favágó szakemberek képesek felmérni a törzs és az ágak állapotát és tudják, hogyan lehet a legbiztonságosabban elvágni, dönteni a fát. Alpin technikával vagy emelőkosaras autóval szűk helyen is megoldható a fakivágás. Szakszerű metszés, gallyazás. Speciális favágás beépített területen. A favágásnál sokszor a tönk és a gyökerek kivételére is szükség van. Számos fafaj, például az ecetfa is képes a csonkról kihajtani. Ha szükség van rá, a szerteágazó gyökérzetet úgy tudjuk kivenni, hogy a területen a lehető legkevesebb nyoma maradjon. Tél vége a legalkalmasabb időpont a fák kivágására, mert ekkor nyugalmi időszakban vannak a fák. Nincs lomb, mert már lehulltak a levelek, jobban látszódnak az ágak.

Nagyméretű és veszélyes favágás

favágás

Alpin fakivágás

Ha a fa rossz helyre nőtt, akadályozza a közlekedést. Gyökereivel megemeli például a járda betonját, vagy veszélyezteti az épület épségét, általában a fakivágás az egyetlen megoldás. Érthető azonban, ha sokan szeretnék elkerülni az évekig nevelt, hűs árnyat adó, megkedvelt fák eltávolítását.

Forduljon hozzánk akkor is, ha éppen a fa megtartása a cél. Tapasztalataink szerint a megfelelő koronaforma kialakításával, vagy az elöregedett részek megfelelő kezelésével elkerülhető, hogy a fát el kelljen pusztítani. Kertfenntartás szolgáltatásunk keretében akár a fák metszését, formálását, gondozását is vállalni tudjuk. Ezzel pedig sok probléma megelőzhető. 

A fakivágási engedély a 346/2008. (XII. 30.) Kormányrendelet a fás szárú növények védelméről szóló jogszabály szabályozza. Fás szárú növény oly módon telepíthető, hogy az emberi életet és egészséget nem veszélyeztetheti. A biztonságos közlekedést nem akadályozhatja. Nem okozhat kárt a meglévő építményekben, létesítményekben, és nem akadályozhatja azok biztonságos működését. A fakivágási engedély köteles magánterületen is. 

Fakivágási engedély

Letölthető fakivágási engedély kérelem formanyomtatvány

fakivágási engedély

fakivágási engedély

Tilos a fás szárú növények felületének jogellenes megsértése, csonkítása, továbbá részeinek közvetlen vagy közvetett károsítása. A használó köteles gondoskodni az ingatlanon lévő fás szárú növények fenntartásáról. Az adott faj tulajdonságainak megfelelő szakszerű kezeléséről. Különösen víz- és tápanyag-utánpótlásról, metszésről, növény-egészségügyi beavatkozásról), valamint szükség szerinti pótlásáról. A használó köteles gondoskodni az ingatlanán lévő fás szárú növények emberi életet, egészségét veszélyeztető részeinek eltávolításáról.

A közterületen lévő fás szárú növény kivágását a fás szárú növény helye szerint illetékes jegyző engedélyezi. A fakivágási engedély formanyomtatványon vagy annak megfelelő tartalommal nyújtható be. A jegyző gondoskodik a formanyomtatványnak a helyben szokásos módon történő közzétételéről.

fakivágás

fakivágás

Fakivágási engedély kérelmet kell benyújtani nyomtatványon. Az engedélyt minden, kivágandó fa esetén meg kell kérni a Jegyzőtől. Egy kérvényen több, ugyanazon helyen lévő fa kivágására is lehet engedélyt kérni.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a kérelmező nevét, címét,
 • a kivágandó fa vagy fák helyének meghatározását,
 • a fa fajtáját,
 • darabszámát,
 • a kivágási kérelem indoklását.

A jegyző a fás szárú növény kivágása iránti kérelmet elutasítja, ha

a) a kérelmező a fás szárú növény pótlásáról hiánypótlási felhívás ellenére sem nyilatkozott;

b) a fás szárú növény áttelepítése szakmai és településrendezési szempontból célszerű és kivitelezhető; vagy

c) az természetvédelmi vagy környezetvédelmi érdeket sért.

Amennyiben a jegyző ügyintézési határidőn belül nem dönt a fás szárú növény kivágásáról, akkor az engedélyt megadottnak kell tekinteni.

A fakivágási kérelem/bejelentés kötelező tartalmi elemei:

 • A kivágás indoka
 • Az érintett közterület neve, az érintett fás szárú növény pontos elhelyezkedése (szöveges leírással vagy rajzos ábrázolással)
 • A kivágni tervezett/kivágott fás szárú növények felsorolása
 • A tervezett / megvalósult kivágás kivitelezésének részletes leírása
 • A fás szárú növények tervezett pótlása

A közterületen található fás növény az Önkormányzat tulajdonát képezi függetlenül attól, hogy azt ki ültette.

Fás szárú növény pótlása nem történhet az alábbiakban meghatározott fajok egyedeivel

fehér akác* (Robinia pseudoacacia)
mirigyes bálványfa* (Ailanthus altissima)
kései meggy (Padus serotina)
amerikai kőris* (Fraxinus pennsylvanica)
cserjés gyalogakác (Amorpha fruticosa)
zöld juhar (Acer negundo)

Alpin favágás

Az alpin fakivágás szabályai: a 11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet, az ipari alpin technikai tevékenység biztonsági szabályzatáról.

Ipari alpin technikai tevékenység (alpin technika)

A munkafeladat elvégzésének érdekében, nem állandóan és megszakításokkal folytatott olyan munkavégzés. Ahol a 2 méter szintkülönbséget meghaladó ideiglenes munkahely. Megközelítése, az ott-tartózkodás, a munkafeladat végrehajtása és elhagyása meghatározott felszerelések összehangolt és egyidejű igénybevételével történik.

Elől mászás: az alpin technika előkészítő része, amelynek során az e tevékenységre kiképzett elől mászó köztes biztosítási pontokat helyez el, miközben egy független rögzítési ponton kikötött másik munkavállaló dinamikus vagy erre a célra alkalmas félstatikus kötéllel biztosítja.

Ipari alpinista: az a 18. életévét betöltött személy, aki államilag elismert ipari alpinista szakképesítést igazoló bizonyítvánnyal, vagy honosított ipari alpinista szakképesítést igazoló külföldi bizonyítvánnyal, oklevéllel rendelkezik.

Ipari alpinista segéd: az a 18. életévét betöltött személy, aki egyéb, nem államilag elismert ipari alpintechnikai képesítéssel, tanfolyami végzettséggel rendelkezik, illetve aki a szakképesítés megszerzésére irányuló tanulmányait megkezdte.

Az alpin favágás kifejezetten veszélyes

Alpintechnika csak akkor kezdhető meg, illetve folytatható, ha az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzésre vonatkozó egyéb jogszabályokban meghatározott előírásoknak. Alpintechnika csak a munkabiztonsági követelményeket kielégítő lezuhanásgátló rendszer kialakításával folytatható. Alpintechnika céljára igénybe vett szerkezeti rögzítőnek legalább két, egymástól független rögzítési ponttal (biztosítások) kell rendelkeznie.

Az alpintechnika és annak munkaterülete veszélyes technológiának, illetve munkahelynek minősül. Az alpintechnika csak akkor alkalmazható, ha a kiépíthető állványzat, vagy más műszaki megoldás ráfordítási igénye nem áll arányban a munkafeladattal.

Az aplin favágáskor a biztonságát garantáló ereszkedő és biztosító kötelek elhelyezését szolgáló szerkezeti rögzítőkre, ideértve a szélső szerkezeti rögzítőket és a köztes szerkezeti rögzítőket is, továbbá a rögzítési pontokat meg kell határozni. A 200 kilogrammnál nagyobb tömegű teher eresztésére vagy emelésére szolgáló rendszernek a munkavállaló ereszkedését és biztosítását szolgáló lezuhanásgátló rendszertől függetlennek kell lennie.

Az alpintechnika alkalmazása alatti munkaterületen más jellegű munkavégzést meg kell tiltani. Közforgalmú vagy belső közlekedés esetén a munkavégzés hatókörében tartózkodók biztonságáról gondoskodni kell. Például kerítéssel, közlekedés megtiltásával, szükséges táblák elhelyezésével, figyelemfelhívással.

Villamos szabadvezetékek, elektromos szekrények, illetve egyéb feszültség alatt lévő berendezések közelében az alpintechnika alkalmazása során meg kell tartani a villamos biztonsági övezetekre, a megközelítési távolságokra, a munkavégzés bejelentésére és engedélyeztetésére vonatkozó szakmai előírásokat is.

A fakivágást alpintechnikával legalább 2 fő végezheti. Fakivágás alpintechnikával egyedül nem végezhető. A fakivágást alpintechnikával annyi és olyan részfeladatra kell bontani, amely a munkairányító és valamennyi munkavállaló számára a teljes folyamatukban áttekinthető.

Alpintechnikához a gyors mentéshez és az önmentéshez szükséges tartalék-felszereléseket és egyéni védőeszközöket a munkaterületen kijelölt, mindenki által ismert és könnyen elérhető helyen kell tárolni.

Szabályozás

346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet szabályozza a a fás szárú növények védelmét.

A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. §-a (7) bekezdésének 25. pontjában, valamint a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 166. §-ában kapott felhatalmazás alapján – az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörében – a következőket rendeli el:

 1. § (1) E rendelet hatálya – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a fákra, cserjékre (a továbbiakban együtt: a fás szárú növényekre) terjed ki.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki

 1. a) a külön törvény hatálya alá tartozó fás szárú növényekre;
 2. b) a fás szárú ültetvényekről szóló kormányrendelet szerint létesített ültetvényekre;
 3. c) a szennyvíz, szennyvíziszap és hígtrágya elhelyezésére, hasznosítására szolgáló fával borított területre;
 4. d) az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó területre.

1/A. § E rendelet alkalmazásában közterület az az állami vagy helyi önkormányzati tulajdonban álló, közhasználatra szolgáló földterület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván.

A fás szárú növények telepítése

 1. § (1) Fás szárú növény az ingatlan azon részén és oly módon telepíthető, hogy az – figyelemmel az adott faj, fajta tulajdonságaira, növekedési jellemzőire, szakszerű kezelésére – az emberi életet és egészséget nem veszélyeztetheti, a biztonságos közlekedést nem akadályozhatja, valamint nem okozhat kárt a meglévő építményekben, létesítményekben, és nem akadályozhatja azok biztonságos működését.

(2)A közterületen lévő fasor fa hiányainak pótlása csak az adott fasor vonalába történő telepítéssel, a fasorra jellemző faj, fajta felhasználásával történhet, ha annak környezeti feltételei adottak.

(3) Fás szárú növény pótlása nem történhet az 1. mellékletben felsorolt fajok egyedeivel.

(4) Ha a pótlás az 1. mellékletben szereplő inváziós fás szárú növény kivételként meghatározott kertészeti változataival történik, az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője, vagy az ingatlanon lévő fás szárú növényekkel bármely jogviszony alapján rendelkezni jogosult használója (a továbbiakban együtt: használó) köteles gondoskodni a fás szárú növény tovább terjedésének megakadályozása érdekében az újulat eltávolításáról.

A fás szárú növények fenntartása, kezelése

 1. § Tilos a fás szárú növények felületének jogellenes – a 4. § (1) bekezdésben foglaltakkal ellentétes – megsértése, csonkítása, továbbá részeinek közvetlen vagy közvetett károsítása.
 2. § (1) A használó köteles gondoskodni az ingatlanon lévő fás szárú növények fenntartásáról, az adott faj tulajdonságainak megfelelő szakszerű kezeléséről (így különösen víz- és tápanyag-utánpótlásról, metszésről, növény-egészségügyi beavatkozásról), valamint szükség szerinti pótlásáról.

A használó köteles gondoskodni az ingatlanán lévő fás szárú növények emberi életet, egészségét veszélyeztető részeinek eltávolításáról.

(3) A használó – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – köteles gondoskodni a fás szárú növények emberi életet, egészségét veszélyeztető származékainak, így különösen ágak, virágzat, termés, levelek összegyűjtéséről. A használó mentesül az összegyűjtési kötelezettség alól, amennyiben a humuszképződés nem ellentétes a terület rendeltetésével.

 1. § (1) Közterületen közművezetéket – a 8. § (3)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel – úgy kell elhelyezni, hogy az a fás szárú növényt ne veszélyeztesse, közvetlenül vagy közvetetten ne károsítsa.

(2) Belterületi közterületen – a közúti forgalom számára igénybe vett terület (úttest) kivételével – a síkosság-mentesítésre olyan anyag használható, amely a közterületen vagy annak közvetlen környezetében lévő fás szárú növény egészségét nem veszélyezteti.

(3) Közterület burkolatának építésénél és -felújításánál a fás szárú növény töve körül legalább 2,25 m2 víz- és légáteresztő felületet kell hagyni.

(4) Az érintett földrészlet fekvése szerinti települési önkormányzat (fővárosban a kerületi önkormányzat) jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző (a továbbiakban: jegyző) a használót az (1)-(3) bekezdésben és a 4. §-ban meghatározott fenntartási és kezelési feladatok, továbbá a 2. § szerinti telepítési előírások teljesítésére kötelezheti.

A közterületen lévő fás szárú növények kivágása és pótlása

 1. § (1) A közterületen lévő fás szárú növény kivágását a fás szárú növény helye szerint illetékes jegyző engedélyezi.

(2) Az engedély kiadására irányuló kérelem a 2. melléklet szerinti formanyomtatványon vagy annak megfelelő tartalommal nyújtható be. A jegyző gondoskodik a formanyomtatványnak a helyben szokásos módon történő közzétételéről.

(2a) Nem helyi önkormányzati tulajdonban álló ingatlan esetén a jegyző hivatalból beszerzi az érintett fás szárú növénnyel rendelkezni jogosult kivágáshoz hozzájáruló nyilatkozatát.

(4) Amennyiben a jegyző ügyintézési határidőn belül nem dönt a fás szárú növény kivágásáról, az engedélyt a kérelemben foglaltak szerint megadottnak kell tekinteni.

(5) A település szempontjából kiemelt szakmai, tudományos, település- és kultúrtörténeti értéket képviselő fás szárú növény kivágásának kérelmezése esetén a jegyző az eljárás megindításáról szóló értesítést öt napon belül hirdetményi úton, valamint – ha a település ilyennel rendelkezik – a település hivatalos honlapján is közzéteszi a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvényben meghatározott ügyféli jogok biztosítása céljából.

 1. § (1) Település belterületén a fás szárú növénynek az élet-, egészség- vagy vagyonvédelmi okból – a 6. §-ban foglaltaktól eltérően – történt kivágása esetén
 2. a) a kivágás tényét az azonnali intézkedést foganatosító 3 napon belül a 2. melléklet szerinti formanyomtatványon vagy annak megfelelő tartalommal bejelenti a kivágás helye szerint illetékes jegyzőhöz;
 3. b) ha a pótlás környezeti feltételei adottak, a jegyző a tulajdonost a pótlásra kötelezi.

(2) A jegyző a fás szárú növénnyel rendelkezni jogosultat a fás szárú növény kivágására kötelezi, ha a fás szárú növény az élet- vagy vagyonbiztonságot veszélyezteti, és e veszély másként nem hárítható el.

 1. § (1) A közterületen lévő fás szárú növény kivágását követő 1 éven belül a használó köteles gondoskodni a növény helyben történő szakszerű pótlásáról. A telepítendő cserje esetében 3 éven belül kell biztosítani a legalább azonos területi borítást. A pótlás céljából történő telepítést meg kell ismételni, ha a telepítést követő vegetációs időszak kezdetén a fás szárú növény nem ered meg. A szakszerű pótlás teljesítését a jegyző ellenőrzi.

(3) Amennyiben a közműfektetés a fás szárú növény megtartásával nem valósítható meg, a jegyző a kivitelezőt a fás szárú növény pótlására kötelezi.

(4) Amennyiben a fás szárú növény pótlása a földrészlet adottsága miatt nem vagy csak részben teljesíthető, a pótlást a jegyző által kijelölt más ingatlanon történő telepítéssel kell teljesíteni. Amennyiben ilyen ingatlan a település beépítettsége miatt nem jelölhető ki, a jegyző a használót a települési önkormányzat által rendeletben meghatározott kompenzációs intézkedés megtételére kötelezi.

(5) A fás szárú növény kivágása esetén a pótlási kötelezettséget a sajátos építményfajta rendeltetésére tekintettel kell teljesíteni. Forrás: 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 

Partnerünk: Miklós a vízvezeték szerelő

Hozzászólások lezárva.